•  Πρόγραμμα τοπικής ιστορίας για δημοτικά και γυμνάσια

 • ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
  1. Κάθε σχολική ομάδα συμπληρώνει μία φόρμα
  2. Αρχικά συμπληρώνεται η ενότητα "Δελτίο σχολικής ομάδας". Εδώ καταγράφονται: το σχολείο, η σχολική ομάδα (π.χ. ΣΤ' Δημοτικού) και τα ονόματα του εκπαιδευτικού και των μαθητών/μαθητριών
  3. Στη συνέχεια συμπληρώνεται το "Δελτίο ερευνητή", όπου καταγράφονται τα στοιχεία κάθε αντικειμένου που επιλέγεται, π.χ. Ηρώο για το 1821, Πλατεία Μιαούλη, κλπ.
  4. Προσοχή: Κάθε "Δελτίο ερευνητή" αφορά σε ένα και μόνο αντικείμενο. Εφόσον, η σχολική ομάδα θέλει να καταγράψει κι άλλο αντικείμενο, συμπληρώνει το δελτίο ερευνητή της επόμενης καρτέλας. Στη φόρμα έχουμε υπολογίσει 5 δελτία. Εάν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα επικοινωνήστε μαζί μας!
  5. Παρακαλούμε τα δελτία να συμπληρώνονται με μικρά γράμματα.
  6. Πατήστε το κουμπί αποθήκευση μόνο όταν έχετε ολοκληρώσει τη συμπλήρωση όλων των επιθυμητών των δελτίων. Απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον του δελτίου σχολικής ομάδας και του δελτίου ερευνητή 1.

  Περισσότερες πληροφορίες
  Για περισσότερες πληροφορίες για τη δράση τοπικής ιστορίας, προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς να επικοινωνήσουν μαζί μας. Με χαρά θα απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και θα συνεργαστούμε για τη διευκόλυνση του έργου σας. Επικοινωνία: Αθηνά Μποζίκα, 1821schools@gmail.com

 • Δελτίο σχολικής ομάδας

 • Δελτίο Ερευνητή 1
 • Ψηφιακό Υλικό (παρακαλούμε μόνο αρχεία jpg μέχρι 2ΜΒ το καθένα):

 • Δελτίο Ερευνητή 2
 • Ψηφιακό Υλικό (παρακαλούμε μόνο αρχεία jpg μέχρι 2ΜΒ το καθένα):

 • Δελτίο Ερευνητή 3
 • Ψηφιακό Υλικό (παρακαλούμε μόνο αρχεία jpg μέχρι 2ΜΒ το καθένα):

 • Δελτίο Ερευνητή 4
 • Ψηφιακό Υλικό (παρακαλούμε μόνο αρχεία jpg μέχρι 2ΜΒ το καθένα):

 • Δελτίο Ερευνητή 5
 • Ψηφιακό Υλικό (παρακαλούμε μόνο αρχεία jpg μέχρι 2ΜΒ το καθένα):